top of page

Statutární orgány neziskových organizací

Nadace Moment

jednání za Nadaci
předseda SR samostatně nebo jiní dva členové SR společně a pověřená: Ing. Markéta Soukupová - ředitelka

správní rada

Richard Gazda - předseda 

Mgr. Dagmar Gazda Stodůlková - člen

Martin Tyšer, MBA - člen

dozorčí rada

Monika Buroňová - předseda

Pavel Pekař - člen

Ing. Michaela Bránová - člen

Ing. Blanka Tichavská - člen

Mgr. Martin Loučka - člen

Moment Česká republika, obecně prospěšná společnost

statutární orgán
Ing. Markéta Soukupová - ředitelka

správní rada

Richard Gazda - předseda 

Jiří Stejskalík - člen

Monika Chwastková - člen

dozorčí rada

Mgr. Daniel Grimm - předseda

Ing. Soňa Adamcová - člen

Ing. Věra Hübnerová - člen

statutární dokumenty

Stanovy

Ke stažení

bottom of page