top of page

Společnost pro Ranou péči

Posláním Společnosti pro ranou péči je poskytnout odbornou pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením s cílem eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči.

za každých 

100 000 Kč

mohou pořídit

roční odborná péče 1,5 rodiny dítěte se zrakovým handicapem

víkendový edukativní pobyt pro 4 rodiny s dítětem s handicapem

10 konzultací s poradkyní rané péče přímo v rodině dítěte se zrakovým nebo kombinovaným postižením

JIŽ DAROVÁNO

439 500 Kč

Vladimíra Salvetová

Ředitelka SPRP Ostrava

"Když se rodičům narodí dítě s postižením, uvádí je tato nečekaná skutečnost do náročné životní situace, jen těžko zvladatelné bez podpory odborných služeb. A to je důvod, proč tady jsme, aby na tuto životní zkoušku nezůstali sami. Aby dostali adekvátní informace a podporu a aby jejich dítě mělo zajištěny své specifické potřeby a prospívalo co nejlépe. Minimalizujeme tím negativní dopad postižení dítěte na ně samotné, na jeho rodinu i okolní komunitu a společnost. A na tom všem se Moment svým dílem účastní."

bottom of page