top of page

Kola pro Afriku

Pomáháme dětem v Gambii na jejich cestě ke vzdělání! Darovaná jízdní kola, strategie oprav kol a vše, co s projektem v Gambii souvisí, přináší i nové pracovní možnosti v odlehlých lokalitách Gambie. Do projektu zapojujeme chlapy ve výkonu trestu v ČR i v Gambii. Zpracováváme kola, která již téměř odžila svůj první život. Kola nápaditým a smysluplným způsobem vracíme zpět do života. Do procesu kolového projektu zapojujeme školáky. Ti si pod vedení staví svá kola, jsou tedy přímou součástí projektu. Projekt po deseti letech rozvojové činnosti staví v Gambii zázemí projektu, současně i praktickou školu řemesel.

za každých 

100 000 Kč

mohou pořídit

úhrada za 1 kontejner = přeprava 500 kol + náhradní díly a další materiál

náhrada na úpravu 100 kol pro školáky v Gambii

hrubá mzda mechanika v ostravě Koblově na cca 4 měsíce

JIŽ DAROVÁNO

3 189 409 Kč

Roman Posolda

Zakladatel a ředitel

MOMENT prospěšný second hand přináší společnosti Kola pro Afriku tak zvané svobodné finance, kterými můžeme v KPA naplňovat aktivity projektu, stejně tak tyto finance přináší možnosti financovat mzdy lidí, kteří v obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku pracují. Právě tito lidé však často pro danou činnost doslova žijí, věnují jí mnohem více pozornosti, tedy času a svého umění, než pokud by docházeli denně do 8 hodinové práce.

bottom of page