top of page

ŽEBŘÍK o.p.s.

Denní stacionář poskytující ambulantní služby dospělým lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami z Moravskoslezského kraje. Jeho posláním je nabízet v přirozeném prostředí uživatelům služeb takové činnosti, které jim pomohou žít vlastní život, povedou k jejich osobnostnímu rozvoji, podpoří jejich samostatnost, zájmy, životní cíle, s co nejmenší závislostí na jejich okolí. Vše směřuje k tomu, aby uživatelé služeb získali zkušenosti a příležitosti, které mají běžně lidé v jejich věku.

za každých 

100 000 Kč

mohou pořídit

roční náklady na účetní služby a zálohy na elektřinu a plyn

roční náklady na mzdu ředitelky, ekonomky a pracovnici úklidu

náklady na nájem budovy denního stacionáře na osm měsíců

JIŽ DAROVÁNO

5 401 944 Kč

Radana Řezníčková

Ředitelka

" S nadací Moment se potkáváme na společné cestě hledání nových perspektiv se zaměřením na člověka, jeho tvůrčí potenciál, s neúnavně pozitivním viděním jeho místa ve společenství druhých.“

bottom of page